Sáng ngày 13/6, tại huyện An Phú, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp UBND huyện An Phú tổ chức ...